Úřední deska

Informace k přihláškám na VOŠ PRIGO

Publikováno

Přihlaste se již nyní ke studiu na VOŠ PRIGO® pro školní rok 2019/2020! Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 31. 1. 2019! Získejte titul DiS.!